ERHVERVSMÆGLER – BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME – BLANDEDE EJENDOMME – INVESTERINGSEJENDOMME

Som erhvervsejendomsmægler har Augustinus Erhverv indgående kendskab til erhvervsmarkedet og særlige kompetencer inden for boligudlejningsejendomme og blandede ejendomme. Augustinus Erhverv vurderer og mægler investeringsejendomme med blandet bolig- og erhvervsudlejning såvel som boligudlejningsejendomme.

Augustinus Erhverv er erhvervsmægler med base i Middelfart og har stået for salget af en lang række klassiske boligejendomme.

INVESTERINGSEJENDOMME

Investering i erhvervsejendom sker med henblik på indtjening – eksempelvis i form af lejeindtægter – og det kræver kendskab til lovgivning og alle de kompleksiteter, som investeringsejendomme berører. Carsten Augustinus har beskæftiget sig med boligudlejningsejendomme – herunder ejendomme til blandet anvendelse. Han har stor erfaring med erhvervsmarkedet og kendskab til eksempelvis lejelovgivning.

Carsten Augustinus har et omfattende netværk af investorer og potentielle købere, hvor hun markedsfører den enkelte erhvervsejendom. Ejendommen bliver således bragt i spil gennem Augustinus Erhvervs netværk blandt både danske og udenlandske ejendomsselskaber, institutionelle investorer og private – og eventuelt annonceret i dagblade og på Ejendomstorvet.dk.

Medarbejdere

Carsten Augustinus

Erhvervsmægler og valuar HD(R)

Forsikring

Forsikringsforhold:
Erhvervsmægler Carsten Augustinus Medlem af  EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION.Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen,