ERHVERVSEJENDOMME INVESTERINGSEJENDOMME

Erhvervsmægler Carsten Augustinus  med speciale i boligudlejningsejendomme og blandede ejendomme.

Carsten Augustinus vurderer investeringsejendomme med sin mangeårige ekspertise inden for især beboelsesejendomme og ejendomme med blandet bolig- og erhvervsudlejning.

SALG OG VURDERING AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Gennem mange år har jeg beskæftiget sig med erhvervsejendomsmægling og vurdering af boligudlejningsejendomme. Jeg rådgiver med indgående kendskab til det Fynske erhvervsejendomsmarked og den relevante lovgivning.

MARKEDSFØRING AF ERHVERVSEJENDOMME

Augustinus Erhverv har et omfattende netværk af investorer og potentielle købere blandt danske og udenlandske ejendomsselskaber, institutionelle investorer og private. Markedsføring af den enkelte erhvervsejendom sker både gennem Augustinus Erhvervs netværk, annoncering og via Ejendomstorvet.dk, afhængig af sagen.


Medarbejdere

Carsten Augustinus

Erhvervsmægler & Valuar, HD (R)

Forsikring

Forsikringsforhold:
Erhvervsmægler Carsten Augustinus Medlem af  EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION.Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.
Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen,